Floryboost 法國止痾靈 (10ml) (貓狗專用)
型號: Floryboost
存貨狀態: 2-3 Days
HK$ 88.00

*迅速止病法寶*

急性肚病,肚痛發作,Floryboost 止痾靈幫到你!

Floryboost法國止痾靈係貓狗專用嘅全天然止瀉劑,含有活性炭同蒙脫石,可以排走腸道毒素兼強化腸道抵抗力,迅速緩解肚病。

產品特別加入電解質同葡萄糖,幫助毛孩預防脱水,補充體力!