Kyli 瑞之寶 (瑞士)
Kyli 瑞之寶 Fresh Nature Duck & Wild無穀物室内成貓糧 (鴨+鹿肉) 2KG
型號: KC2DW
存貨狀態: 2-3 Days
HK$ 240.00

成份 : 鮮鹿肉,鮮肝,鴨肉乾,脆皮,水解肝臟,草本,三文魚油,球藻


蛋白質34%

脂肪20.5%

纖維2.4%

磷1.1%